Stwardnienie rozsiane – przyczyny, objawy i leczenie

Istnieją choroby o charakterze przewlekłym, które atakują osoby w młodym wieku. Uniemożliwia im to normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, nie musi jednak oznaczać wykluczenia. Odpowiednie leczenie i rehabilitacja w wielu przypadkach pozwalają im na wykonywanie obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Co to jest stwardnienie rozsiane

To choroba neurologiczna, atakująca ośrodkowy system nerwowy, natomiast stwardnienie rozsiane boczne atakuje obwodowy system nerwowy, stąd objawy i przebieg obu chorób są całkowicie inne.

W przypadku stwardnienia rozsianego uszkodzeniu ulega mielina otaczająca komórki nerwowe, w efekcie dochodzi do zaburzenia w przewodzeniu impulsów nerwowych i towarzyszących temu dysfunkcji poszczególnych organów.

Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, co oznacza, że spowodowana jest błędnym działaniem systemu odpornościowego. Z nie do końca znanych przyczyn limfocyty atakują własne komórki. Do chorób autoimmunologicznych zalicza się między innymi reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę Hashimoto,  łuszczycę, bielactwo i wiele innych.

Stwardnienie rozsiane – objawy

SM rozwija się przez wiele lat, nie dając żadnych symptomów. Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego pojawiają się najczęściej, gdy demielinizacja poczyniła już znaczne postępy.

Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego najczęściej dotyczą zaburzeń wzrokowych. Mogą wystąpić problemy z ostrością widzenia, zamazanym obrazem lub podwójne widzenie. Objawy mogą pojawić się nagle lub stopniowo nasilać przez kilka dni. Ich przyczyną jest uszkodzenie nerwu wzrokowego lub zapalenie pozagałkowego nerwu wzrokowego. Bardzo często objawy ustępują samoistnie i po pewnym czasie powracają.

Do innych objawów stwardnienia rozsianego zaliczamy:

  • problemy z równowagą,
  • zaburzenia koncentracji,
  • problemy z pamięcią krótką,
  • zaburzenia czucia – mrowienie, odrętwienie,
  • problemy z trzymaniem moczu i wypróżnieniem,
  • zaburzenia seksualne (zmniejszone libido, zaburzenia erekcji),
  • zaburzenia ze strony układu mięśniowego – skurcze, zesztywnienie.

Leczenie stwardnienia rozsianego

SM jest chorobą nieuleczalną, ale jej przewlekły charakter powoduje, że wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie mogą znacząco opóźnić jej rozwój. W tym celu stosuje się głównie interferon i jego pochodne. Leczenie objawowe polega przede wszystkim na zmniejszeniu dolegliwości podczas rzutów choroby, stosuje się wtedy leki sferoidalne.

Bardzo ważną rolę w leczeniu stwardnienia rozsianego pełni rehabilitacja. Zajęcia fizjoterapeutyczne pozwalają na zachowanie sprawności fizycznej przez dłuższy okres czasu, dzięki temu chory jest samodzielny i nie wymaga pomocy osób drugich.

Istnieje wiele organizacji, które wspierają osoby chore na stwardnienie rozsiane i ich rodziny. Udzielają wsparcia psychologicznego, ale także pomagają dostosować mieszkanie do potrzeb chorego.

Duże nadzieje chorzy i ich rodziny wiążą z nową generacją leków, które są refundowane przez NFZ i znacznie wpływają na opóźnienie choroby i poprawę komfortu życia.